dr hab. prof. UE Agnieszka Skowrońska

Kontakt

(075) 75-38-324

agnieszka.skowronska@ue.wroc.pl

Konsultacje i dyżury

Konsultacje: Środa 13.30-15.00 (pokój 59A)

Dyżury:

 Prodziekana ds. Nauki: środa 12.30-13.30  (pokój 59A)

Dyżury Kierownika Studiów Doktoranckich (pokój 59A):

stacjonarne studia doktoranckie:

    11 października 2017 r.  - 15.00 - 18.00

    29 listopada 2017 r. - 15.00 - 18.00

    13 grudnia 2017 r. - 15.00 - 18.00

    17 stycznia 2018 r. - 15.00 - 18.00

niestacjonarne studia doktoranckie:

    14 października 2017 r. - 10.00 - 12.00

    4 listopada 2017 r. - 10.00 - 13.00

    2 grudnia 2017 r. - 12.15 - 14.00

    13 stycznia 2018 r. - 12.30 - 14.30

 

 

 

Biuro:

Budynek H, pokój 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życiorys naukowy

 • 1999 r. - Praca magisterska pt. "Rola agencji doradztwa personalnego w profesjonalnej rekrutacji i selekcji pracowników na przykładzie agencji "Sedlak&Sedlak";
 • 2003 r. - Praca doktorska pt. "Zasoby ludzkie w zarządzaniu łańcuchami logistycznymi";
 • 2011 r. - praca habilitacyjna na podstawie monografii "Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.

Staże i stypendia zagraniczne

 • Listopad 2006 - stypendystka Salzburg Seminar (stypendium ufundowane przez: The Austrian Federal Ministry for Education, Science and Culture; European Commission; The Freeman Foundation). Udział w Sesji 437 “Public - Private Partnerships: Harnessing Markets to Drive Development”
 • Wykłady nt. The Practice of HRM in Logistics Chain Management  (Upper Austria University of Applied Sciences, Steyr Campus - 2009)

 • Wykład otwarty: Socially Responsible Business in Countries of Central and Eastern Europe (Ukrainian-Dutch Faculty of Economics and Management, Ternopil National Economic University 21-23 February 2013)

Pełnione funkcje

 • Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oddział w Bolesławcu
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz stopni naukowych uzyskanych za granicą na kadencję 2016-2020
 • Prodziekan ds. Nauki na kadencję 2016-2020 na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
 • Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Nauki na kadencję 2016-2020
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki na kadencję 2016-2020
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych na kadencję 2016-2020
 • Członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów
 • Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
 • Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2012-2016
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu od 2012 roku
 • Członek Rady Naukowej "Visnyk TNEU" Biuletyn Ternopil National Economic University
 • Członek Rady Naukowej "Innovations in Management" Biuletyn Ternopil National Economic University

Zainteresowania badawcze

 • Logistyka w skali mikroekonomicznej (system logistyczny przedsiębiorstwa)
 • Metalogistyka (ze szczególnym zorientowaniem na zrównoważone łańcuchy logistyczne)
 • Logistyka w skali makroekonomicznej (polityka transportowa w Polsce i na świecie)
 • Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w łańcuchach dostaw
 • Organizacja i kierowanie zespołem pracowniczym
 • Zarządzanie międzykulturowe
Wykonanie: Lakre.pl