Logistyka menedżerska - specjalność na kierunki zarządzanie I stopień studiów (licencjat)

 Logistyka menedżerska - specjalność na kierunki zarządzanie I stopień studiów (licencjat)

Specjalność Logistyka menedżerska adresowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem nowoczesnego i poszukiwanego na rynku pracy zawodu – logistyka oraz do pracowników firm, którzy posiadają już doświadczenie w tym zakresie i chcą je pogłębić.

Studiując logistykę menedżerską poznasz i zrozumiesz:

 • zasady i narzędzia zarządzania logistycznego, w tym metody analizy i oceny systemu logistycznego i łańcucha dostaw oraz główne formuły matematyczne dedykowane sterowaniu zapasami, ustalaniu poziomu obsługi klienta, konfiguracji sieci, wyboru lokalizacji i projektowania stref magazynowania,

 • istotę, reguły i uwarunkowania realizacji tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji logistycznych, zna narzędzia rachunkowe oraz systemy informatyczne i informacyjne wspomagające zarządzanie logistyczne,

 • makro - i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania systemów logistycznych i łańcuchów dostaw w kraju i na świecie a także zasady, sposoby i narzędzia sterowania produkcją, w tym planowania i sporządzania harmonogramu produkcji,

 • zasady i etapy zarządzania projektami logistycznymi.

Dzięki uczestnictwu w ćwiczeniach i laboratoriach nabędziesz umiejętności:

 • zdefiniowania strategii logistycznej i określenie jej współzależności z innymi strategiami w przedsiębiorstwie oraz wybierania właściwych rozwiązań logistycznych, wykorzystując metody analizy i oceny systemu logistycznego

 • ustalenia parametrów logistycznych, takich jak: optymalna partia i częstotliwość zamawiania, ocenienia i określenia optymalnego poziomu obsługi klienta, skonfigurowania sieci logistycznej, określenia optymalnej lokalizacji i zaprojektowania strefy magazynowania,

 • przygotowywania harmonogramów i określenia warunków realizacji projektów logistycznych, opracowania sposobów przepływu produktów w systemie produkcyjnym, budowania systemów wskaźników dedykowanych logistyce,

 • identyfikowania i ocenienia kosztów logistycznych oraz posługiwania się systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie logistyczne.

Jako absolwent logistyki menedżerskiej będziesz posiadał kompetencje:

 • wysokich umiejętności społecznych, szczególnie postaw wspomagających pracę w grupie, takie jak komunikatywność i dążenie do eliminowania konfliktów, empatia, samoświadomość,

 • odpowiedzialność, otwartość i tolerancyjność,

 • wykazywania się innowacyjnością i odwagą w realizacji celów.

Gdzie znajdziesz pracę?

Absolwenci specjalności logistyka menedżerska są poszukiwani we wszystkich sektorach gospodarczych i na różnych szczeblach zarządzania, zarówno w dużych koncernach międzynarodowych, jak i w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Absolwenci mogą zajmować następujące stanowiska: kierownik działu logistyki i marketingu, kierownik działu zaopatrzenia, specjalista ds. gospodarki zapasami, analityk w dziale zakupów, spedytor międzynarodowy.

Wykonanie: Lakre.pl