Aktualności

data dodania : 03 Kwi. 2013
wizyt : 2353


‹ zobacz wszystkie
Panel ekspertów

Panel ekspertów

Dnia 1 marca 2013 roku Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki zorganizowała Panel Ekspertów, który był podsumowaniem projektu badawczego pt. „Model referencyjny logistyki miejskiej a jakość życia mieszkańców” finansowanego ze środków na naukę w latach 2010-2013.

Celem projektu była budowa wzorcowego modelu logistyki miejskiej, który może służyć jako narzędzie doskonalenia dla poprawy jakości życia mieszkańców obszarów miejskich. W ramach projektu przeprowadzono badania w trzech miastach średniej wielkości w zachodniej Polsce tj. Jeleniej Górze, Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim.

Kierownikiem projektu jest Prof. dr hab. Jarosław Witkowski (UE we Wrocławiu). W skład zespołu badawczego wchodzą ponadt: prof. UZ dr hab. Krzysztof Witkowski i prof. UZ dr hab. Sebastian Saniuk (Uniwersytet Zielonogórski), dr Maja Kiba-Janiak i dr Tomasz Kołakowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr Katarzyna Cheba (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny).

Do obrad w ramach Panelu zostali zaproszeni eksperci z obszarów m.in. logistyki miejskiej, transportu, jakości życia, zarządzania miastem. Byli to przedstawiciele zarówno środowiska akademickiego (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Zielonogórski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), jak również samorządowcy z miast w których przeprowadzano badania (wiceprezydenci Jeleniej Góry i Zielonej Góry, Naczelnik Wydziału Dialogu Społecznego w Jeleniej Górze).

W trakcie spotkanie zostały przedstawione cele, założenia i struktura proponowanego modelu referencyjnego logistyki miejskiej. Opracowana przez ekspertów w postępowaniu heurystycznym trójwymiarowa struktura modelu logistyki miejskiej wyznacza ramy do syntetycznej prezentacji najlepszych praktyk, standardów i procedur sprawdzonych w praktyce zarządzania metropoliami miejskimi na całym świecie. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zapoznania się z wynikami badań ankietowych na temat oceny systemu logistyki miejskiej w kontekście jakości życia. Uwieńczeniem spotkania była prezentacja najlepszych praktyk doskonalenia przepływów ludzi, ładunków i informacji w systemach logistycznych aglomeracji miejskich. Projekt badawczy realizowany przez Katedrę Zarządzania Strategicznego i Logistyki spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród zaproszonych gości a wiceprezydenci Zielonej Góry i Jeleniej Góry wyrazili chęć współpracy w zakresie wdrażania dobrych praktyk w obszarze logistyki miejskiej.

Wkrótce galeria zdjęć z Panelu

Wykonanie: Lakre.pl