Aktualności

data dodania : 25 Lut. 2015
wizyt : 2953


‹ zobacz wszystkie
Trzecia edycja „Mistrzów Logistyki” za nami!

Trzecia edycja „Mistrzów Logistyki” za nami!

W dniu 23 lutego 2015 roku odbył się finał trzeciej edycji konkursu “Mistrzowie Logistyki” organizowanego przez Katedrę Zarządzania Strategicznego i Logistyki na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod honorowym patronatem Jego Magnificencji prof. dr hab. Andrzeja Gospodarowicza Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współorganizatorami i sponsorami konkursu byli firma Kuehne+Nagel Sp. z o.o. oraz Fundacja Kuehne ze Szwajcarii, z którymi Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki współpracuje od ponad dwóch lat w ramach wspólnie organizowanych we Wrocławiu studiów podyplomowych „Logistyka i Zarządzania Łańcuchem Dostaw”.

Konkursowi przewodniczył prof. dr hab. Jarosław Witkowski, kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki. Zastępcą przewodniczącego była prof. UE dr hab. Agnieszka Skowrońska, a koordynatorami - dr inż. Maja Kiba-Janiak i dr Agnieszka Jagoda. W skład komisji konkursowej wchodzili ponadto: dr Urszula Bąkowska-Morawska i dr Tomasz Kołakowski reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz mgr Anita Koralewska-Ratajczak i mgr Filip Bardziński przedstawiciele przedsiębiorstwa Kuehne+Nagel Sp. z o.o.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu logistyki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku do konkursu stanęło łącznie aż 139 uczniów reprezentujących 12 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego, m.in. z: Wrocławia, Legnicy, Wałbrzycha, Świdnicy, Kamiennej Góry, Opalenicy, Dzierżoniowa, Jawora, Zgorzelca. Konkurs rozpoczął się w grudniu 2014 i składał się z trzech etapów. Dwa pierwsze etapy odbywały się w szkołach ponadgimnazjalnych. W pierwszym etapie uczniowie musieli przejść test sprawdzający ich wiedzę z zakresu logistyki. W drugim, zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie studium przypadku przygotowanego przez przedsiębiorstwo Kuehne+Nagel Sp. z o.o. Uczniowie w grupach 3-4 osobowych mieli za zadanie rozwiązać problem zdiagnozowany w przedsiębiorstwie. Finał konkursu odbył się już w siedzibie uczelni, na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Uczestniczyło w nim 5 najlepszych zespołów, wyłonionych w II etapie. Zmagania finałowe miały charakter pracy indywidualnej uczestników nad zadanym problemem logistycznym. Wyniki indywidualne, po zsumowaniu i uśrednieniu, decydowały o łącznym bilansie punktowym całej grupy. Na tej podstawie wyłoniono trzy zwycięskie zespoły „Mistrzów Logistyki”.

Zwycięzcą konkursu została grupa uczniów reprezentujących Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy w składzie: Tomasz Ostapiuk, Aleksander Bal, Paweł Szewczun i Mateusz Podskalny. Drugie miejsce zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu reprezentowani przez: Paulinę Kowzowicz, Aleksandrę Turyk i Martę Bednarek. Trzecie miejsce wywalczyli uczniowie z Technikum Nr 12 w Zespole Szkół Nr 23 we Wrocławiu w składzie: Kamila Bochenek, Monika Słowik i Kamil Gawęda.

Podczas finałowej gali konkursu nagrody wręczyli: dr Artur Zaborski - Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych na Wydziale EZiT, prof. dr hab. Jarosław Witkowski - PrzewodniczącyKonkursu i Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki, mgr Anita Koralewska-Ratajczak – Dyrektor ds. Personalnych Kuehne+Nagel Sp. z o.o. oraz dr Maja Kiba-Janiak – koordynatorka konkursu. Wszyscy laureaci otrzymali cenne nagrody: za I miejsce: tablety, II miejsce: aparaty fotograficzne, III miejsce: odtwarzacze MP3. Nagrody zostały ufundowane przez Fundację Kuehne ze Szwajcarii.

Ponadto w ramach finału konkursu prowadzono indywidualną klasyfikację punktów zdobytych przez uczniów. Na tej podstawie wyłoniono trzech indywidualnych „Mistrzów Logistyki”:

  • 1 miejsce - Paulina Kowzowicz z Zespołu Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu,
  • 2 miejsce - Tomasz Ostapiuk z Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy,
  • 3 miejsce - Kamil Gawęda z  Technikum Nr 12 w Zespole Szkół Nr 23 we Wrocławiu.

Osoby te otrzymały od mgr Anity Koralewska-Ratajczak nagrody w postaci płatnych praktyk w przedsiębiorstwie Kuehne+Nagel Sp. z o.o.

Równolegle do toczącego się finału konkursu, uczniowie z pozostałych szkół mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach nt. „Etykiety biznesu” zorganizowanych i poprowadzonych przez mgr Justynę Adamczuk, pracownika Działu Promocji i Rozwoju, we współpracy ze studentami Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystki UE we Wrocławiu. W warsztatach brało udział 115 uczniów.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w roku akademickim 2015/2016.

dr Tomasz Kołakowski

3
2
1
Wykonanie: Lakre.pl