O katedrze

Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki rozpoczęła swoją działalność dydaktyczno-naukową w 1998 roku. Od początku istnienia kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Jarosław Witkowski.

Aktualnie w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych jest trzech profesorów i pięciu adiunktów.

Dydaktyka:

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia zarówno ogólnowydziałowe (kierunkowe) oraz na specjalnościach: logistyka menedżerska, ekonomia menadżerska (I stopień studiów) i zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw (II stopień studiów).

W przeciągu kilkunastu lat wypromowano kilkuset absolwentów studiów I i II stopnia oraz 14 doktorów (w tym czterech obcokrajowców)

Nauka i projekty badawcze:

Efektem licznych badań prowadzonych w Katedrze jest kilkanaście książek i kilkaset artykułów poświęconych logistyce, łańcuchom dostaw, zarządzaniu łańcuchom dostaw, zarządzaniu strategicznemu, planowaniu i ocenie projektów gospodarczych.

Wybrane projekty, realizowane przez pracowników Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki: 

 

 1. Grant zespołowy NCN Metody zarządzania w japońskich łańcuchach dostaw w Polsce i Wielkiej Brytanii, Czas realizacji projektu: 2014-2017. Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/01260. Przejdź do strony projektu.

 2. Grant indywidualny NCN (wykonawca dr inż. Maja Kiba-Janiak) Logistyka w strategiach rozwoju miast. Analiza porównawcza stolic miast europejskich. Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/B/HS4/01284

 3. Grant NCN nr NN 115326338, Jakość życia  mieszakńców jako kryterium budowy modelu referencyjnego logistyki miejskiej (projekt własny przy współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego i WSB w Gorzowie), 2010-2013 

 4. Grant KBN nr 2 HO2D 024 24 Wpływ internacjonalizacji zarządzania na rozwój logistyki międzynarodowej (współautorski grant z: Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu) – 2003-2005.

 5. Projekt TEMPUS-TACIS: Sieć kształcenia kadr dla biznesu i przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw dla studentów i ludzi biznesu. Projekt realizowany na wniosek Instytutu Technologicznego Zachodniej Macedonii (Grecja), we współpracy z: Szkołą Biznesu w Budapeszcie (Węgry), Instytutem Polityki Korporacyjnej (Niemcy), Sapienzą (Uniwersytetem Rzymskim), Wiedeńskim Uniwersytetem Ekonomii i Biznesu (Austria), Białoruskim Uniwersytetem Ekonomicznym, Mogilewskim Państwowym Uniwersytetem im. A. Kuleszowa, Południowo-Rosyjskim Instytutem Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej, Kijowskim Uniwersytetem Międzynarodowym, Donieckim Państwowym Uniwersytetem Zarządzania, Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym. Czas realizacji projektu: 2013-2014.

 6. Udział w badaniach eksperckich Delphi przeprowadzonych w ramach Narodowego Programu Foresight Polska 2020 – bezpieczeństwo, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, zrównoważony rozwój Polski.

 7. Współautorstwo Planu Działań na Rzecz Technologii Środowiskowych, przyjętego przez Rząd RP i stanowiącego element Strategii Lizbońskiej ( An Environmental Technologies Action Plan for the European Union) – 2005 rok.

 8. Adapted develpoment of historical old cities. Projekt badawczy w ramach INTERREG IIIB we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Keiserlautern, 2005-2008.

 9. Ocena projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (7 projektów). 

 

Praktyka gospodarcza:

Pracownicy Katedry realizują projekty badawcze we współpracy z przedsiębiorstwami. Często występują w roli konsultantów, doradców w zakresie:

 • przygotowania analiz strategicznych dla organizacji,

 • opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa i jednostek samorządowych,

 • projektowanie i wdrażanie łańcuchów dostaw,

 • planowania i oceny projektów gospodarczych,

 • organizacji i prowadzenia audytów systemów logistycznych przedsiębiorstw,

 • analizy potrzeb przewozowych i jakości uslug komunikacji miejskiej.

Ponadto pracownicy prowadzą szkolenia na poziomie podstawowym i zaawansowanym dla przedsiębiorstw i administracji publicznej w zakresie: organizacji i kierowania zespołem pracowniczym, zarządzania zasobami ludzkimi w łańcuchach logistycznych, logistyki, polityki transportowej, zarządzania strategicznego, planowania projektów gospodarczych oraz strategicznych analiz rowoju. Organizują wizyty studyjne i zapraszają praktyków, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas zajęć ze studentami.

Wykonanie: Lakre.pl