Studia podypolomowe

LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW - IV EDYCJA (2016-17)

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu logistyki i zarządzania łańuchem dostaw na IV edycję Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Katedrę Zarządzania Stretegicznego i Logistyki we współpracy z Kuehne Foundatio

Studia podyplomowe "Logistyka i zarządzanie łancuchem dostaw" ukierunkowane są na pogłębianie wiedzy i umiejętności w obszarze analizy, planowania, konfigurowania, integracji, koordynacji i kontroli łańcuchów dostaw, w tym wykorzystania tradycyjnych i nowoczesnych rozwiązań zarządczych (koncepcji, metod, narzędzi) w celu poprawy skuteczności i efektywności podejmowanych decyzji logistycznych i zarządzania łańcuchami dostaw.

Szczegóły dotyczące IV edycji dostepne są na stronie internetowej:

http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,880,logistyka_i_zarzadzanie_lancuchem_dostaw.html

Wykonanie: Lakre.pl